• RC184061-550x550h
  • RC184061%20B-550x550h
1

Module and More 2021 Tingkatan 4 Sejarah

Regular price
RM 11.65
Sale price
RM 11.65
Regular price
RM 0.00
Worldwide shipping | ABA Bookstore
Worldwide shipping
Secure payments | ABA Bookstore
Secure payments
Authentic products | ABA Bookstore
Authentic products

Pembelajaran BERPANDU dan  SISTEMATIK.

-Ciri-ciri Hebat:-

* NOTA PENTING– Diselitkan dalam teks untuk ulang kaji efektif sesuatu konsep.

*TUGASAN– Kajian kes atau kerja berkumpulan yang menjadikan pembelajaran sejarah lebih menarik.

*INFO– Maklumat tambahan bagi meningkatkan pemahaman murid terhadap konsep atau peristiwa sejarah.

*PETA KONSEP– Mengintengrasikan konsep-konsep sesuatu bab dan mengukuhkan kefahaman.

*PRAKTIS SPM– Menyediakan latihan berorientasikan peperiksaan di akhir setiap bab.

*KBAT/i-THINK –Menerapkan keperluan terkini melaui peta i-THINK dan KBAT.

*PENDIDIKAN SIVIK –Panduan pengajaran dan pembelajaran (PdPc) melibatkan empat nilai ters sivik, iaitu kasih saying, hormat-menghormati, bertanggungjawab dan kegembiraan.

*JAWAPAN LENGKAP –Membantu murid menyemak jawapan untuk membina keyakinan diri.

*HALAMAN BUKU TEKS– Memberi panduan kepada murid merujuk buku teks untuk mendapatkan lebih maklumat.