• 9789672605126.png
  • Pengajian Malaysia.jpeg
  • Pengajian Malaysia back.jpg
  • WhatsApp Image 2021-11-17 at 11.24.14 AM (2).jpeg
  • WhatsApp Image 2021-11-17 at 11.24.15 AM.jpeg
  • WhatsApp Image 2021-11-17 at 11.24.16 AM (1).jpeg
  • pengajian-malaysia-table-content.jpeg
1

Pengajian Malaysia, Edisi 7, New edition, Baru

Regular price
RM 42.90
Sale price
RM 42.90
Regular price
RM 0.00
Worldwide shipping | ABA Bookstore
Worldwide shipping
Secure payments | ABA Bookstore
Secure payments
Authentic products | ABA Bookstore
Authentic products

Mardiana Nordin

Hasnah Hussiin

Buku Pengajian Malaysia Edisi Ketujuh ini disediakan sebagai rujukan lengkap para pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta yang mengambil kursus Pengajian Malaysia di peringkat Sijil, Diploma dan Sarjana Muda di institusi pendidikan masing-masing. 

Buku ini mengandungi 6 enam bab keseluruhannya yang mencakupi kesemua tema utama seperti yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia dalam sukatan Mata Pelajaran Pengajian Umum (MPU). Keseluruhannya, kandungan buku ini merangkumi aspek sejarah negara, Perlembagaan Malaysia, sistem dan struktur pentadbiran, kemasyarakatan dan perpaduan, pembangunan sosioekonomi dan amalan beragama rakyat Malaysia. Selain menjadi rujukan lengkap para pelajar dan pensyarah IPTA dan IPTS, buku ini juga sesuai digunakan oleh para pelajar luar negara yang menuntut di dalam negara ini. 

Selain itu, buku ini amat bermanfaat kepada semua lapisan masyarakat kerana kandungannya yang padat dengan maklumat negara daripada sejarah awal sehinggalah kini. Pengetahuan dan pemahaman yang bakal diperoleh dengan membaca buku ini dapat melahirkan warganegara yang teguh jati diri, tinggi semangat patriotisme dan warga yang berpengetahuan.